Wypożyczalnia Gier i…

Stacjonarna Wypożyczalnia Gier Planszowych ZGRYWUS. W wypożyczalni znajduje się ponad 350 różnych tytułów gier. Znajdziecie tu popularne gry rodzinne, gry imprezowe, gry strategiczne, gry ekonomiczne, gry plenerowe itd.

Poza typowymi grami planszowymi w wypożyczalni posiadamy w ofercie gry plenerowe.

  • Cornhole (zestaw dwóch plansz i cztery komplety woreczków)
  • Molkky
  • Kubb
  • 4 w rzędzie XXL
  • Dobble XXL
  • Ring Toss

Zajmujemy się organizacją m.in. wydarzeń plenerowych z grami, z racji czego posiadamy odpowiednie ku temu zaplecze. Poza grami w ofercie wypożyczalni znajdują się meble imprezowe (cateringowe): stoły, krzesła oraz namiot plenerowy 3x6m. Jeśli planujesz organizację wydarzenia plenerowego (urodziny, komunia, wesele, festyn, spotkanie integracyjne itp.) to może będziesz zainteresowany naszą ofertą.

Gry w naszej wypożyczalni

Zasady działania wypożyczalni stacjonarnej ZGRYWUS

1. Lista gier dostępnych w wypożyczalni oraz status dostępności znajduje się na w arkuszu: Lista gier, wysokość kaucji oraz cennik wypożyczeń. Lista gier jest także dostępna w serwisie BoardGameGeek.
2. Każdorazowe wypożyczenie gry związane jest z uiszczeniem kaucji zgodnie z cennikiem. Wysokość kaucji to przeciętna cena rynkowa nowego egzemplarza wypożyczonej gry. W przypadku gier niedostępnych w regularnej sprzedaży, cena może być wyższa niż widoczna w sklepach.
3. Kaucję za wypożyczenie przyjmujemy w gotówce.
4. Opłata za wypożyczenie to 10% od wysokości kaucji za wypożyczaną grę. Opłatę pobieramy przy zwrocie gry oraz kaucji.
5. Gry można wypożyczyć na 7 dni. Opłatę naliczamy za każdy rozpoczęty tydzień wypożyczenia.
6. Maksymalny czas wypożyczenia gry to 14 dni licząc od daty wypożyczenia. W przypadku przekroczenia tego terminu grę uważamy za sprzedaną i kaucja nie podlega zwrotowi (o ile nie ustalono inaczej z Wypożyczalnią).
7. Wypożyczalnia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00. Po uprzednim umówieniu się możliwe jest skorzystanie z wypożyczalni poza regularnymi godzinami otwarcia.

8. Meble imprezowe wypożyczamy w wymiarze dobowym. Opłata jest naliczana od każdej rozpoczętej doby. Maksymalny czas wypożyczenia to 7 dni.

Regulamin Wypożyczalni Zgrywus

1. Regulamin ustala zasady korzystania ze Stacjonarnej Wypożyczalni Gier ZGRYWUS w Bełchowie przy ul. Sienkiewicza 16, zwanej dalej Wypożyczalnią.
2. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby, które są:
a) pełnoletnie
b) zapoznane z Regulaminem Wypożyczalni,
3. Każde wypożyczenie rejestrujemy w arkuszu kalkulacyjnym mierzącym czas wypożyczenia oraz wysokość opłaty.
4. Każdorazowe wypożyczenie wiąże się z uiszczeniem kaucji zgodnie z cennikiem. Wysokość kaucji to przeciętna cena rynkowa przedmiotu wypożyczenia. Ceny gier rzadkich i niedostępnych w regularnej sprzedaży mogą mieć zawyżoną wysokość kaucji.
5. Kaucja musi być uiszczona w formie gotówki w momencie wypożyczania.
6. Opłatę za wypożyczenie w wysokości 10% kaucji pobieramy przy zwrocie.
7. Ceny za wypożyczenia oraz kaucje są wyrażone w PLN.
8. Gry można wypożyczyć na 7 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 7 dni. Opłatę za wypożyczenie naliczamy za każdy rozpoczęty tydzień wypożyczenia.
Meble imprezowe wypożyczamy w wymiarze dobowym, a opłata jest naliczana od każdej rozpoczętej doby.
9. Po przekroczeniu czasu wypożyczenia ponad 14 dni (7 dni w przypadku mebli) uznajemy wypożyczony przedmiot za sprzedany, a kaucja nie podlega zwrotowi (o ile nie ustalono inaczej z Wypożyczalnią).
10. Czas wypożyczenia oraz naliczanie opłaty mierzymy w dniach kalendarzowych.
11. Wypożyczalnia stara się na bieżąco kontrolować stan gier i mebli. Może się jednak zdarzyć, że w grach wystąpią małe braki. W przypadku mebli możliwe są drobne uszkodzenia.
12. Jeżeli stan wypożyczanego przedmiotu budzi wątpliwości, Wypożyczający powinien zgłosić ten fakt Wypożyczalni. Jeżeli wystąpienie braku/ wady zostanie stwierdzone już po wypożyczeniu, należy niezwłocznie poinformować Wypożyczalnię (za pośrednictwem e-maila/ telefonu bądź wiadomości na Facebooku). W innym przypadku Wypożyczalnia zakłada, że przedmiot wypożyczenia jest w stanie ogólnym dobrym. Wypożyczalnia zachęca do sprawdzenia przedmiotów w momencie wypożyczenia.
13. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie wypożyczonego przedmiotu oraz wszelkie jego uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu (brak jakichkolwiek elementów, uszkodzenia mechaniczne, itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili wypożyczenia lub w wiadomości do Wypożyczalni już po wypożyczeniu. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub braku pudełka oraz elementów gry, kaucja nie jest zwracana, a gra staje się własnością Wypożyczającego. Reguła dotyczy także mebli imprezowych. Wszelkie odstępstwa od tej reguły mogą być ustalone indywidualnie z Wypożyczalnią.
14. Kaucja podlega zwrotowi w momencie zwrotu przedmiotu wypożyczenia w stanie nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. Kaucja wypłacana jest w gotówce.
15. Wypożyczalnia może odmówić wypożyczenia jeżeli na koncie Wypożyczającego przetrzymywane są już jakieś przedmioty lub jeżeli Wypożyczający nie uregulował jakichkolwiek opłat.
16. Istnieje możliwość rezerwacji w momencie, gdy dany przedmiot jest na stanie Wypożyczalni. Rezerwacji dokonuje się poprzez:
a) kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią,
b) osobiście,
c) mailowo.
Kontakt
17. Wypożyczalnia ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
18. Wypożyczalnia ma prawo do kontaktu z Wypożyczającym w przeciągu 7 dni od zwrotu (przedmiot nie może być w międzyczasie wypożyczony innemu Wypożyczającemu) jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzony brak lub uszkodzenie, w celu uzyskania brakujących elementów, lub w przypadku niedostarczenia ich, uzgodnienia z Wypożyczającym formy rekompensaty.
19. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, który dostępny jest na miejscu w Wypożyczalni oraz na stronie internetowej www.zgrywus.com.pl.
20. Integralną częścią Regulaminu Wypożyczalni jest arkusz z Lista oraz cennik wypożyczeń.